top of page
ss_tytulowa_p.png

25 maja 2017 r. odnaleziona została Ściana Śmierci, na której po usunięciu warstwy tynku odnaleziono ślady po pociskach. Według relacji świadków, w latach 1945-53 prowadzono na wykonanie wyroku śmierci skazańców pod ceglany mur przy więziennej kotłowni. Żołnierze Wyklęci ginęli od kul broni krótkiej i pistoletu maszynowego. Strzałem w tył głowy tzw. metodą katyńską zamordowano wówczas na terenie więzienia mokotowskiego 350-400 osób. 

Wśród zamordowanych przy Ścianie Śmierci byli:

- ppłk. Łukasz Ciepliński „Pług”, prezes IV Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość

- mjr Adam Lazarowicz „Klamra”, członek IV Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość

- por. Karol Chmiel „Zygmunt”, członek IV Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość

- kpt. Mieczysław Kawalec, „Żbik”, członek IV Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość

- kpt. Józef Batory „Argus”, członek IV Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość

- kpt. Franciszek Błażej „Roman”, członek IV Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość

- por. Józef Rzepka „Znicz”, członek IV Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.

- ppor. Lucjan Minkiewicz „Wiktor”, żołnierz 6 Brygady Wileńskiej Armii Krajowej

- mjr Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”, dowódca 5 Brygady Wileńskiej Armii Krajowej

- ppłk. Antoni Olechnowicz „Pohorecki”, komendant Oddziału II komendy Okręgu Wileńskiego AK

- kpt. Henryk Borowy-Borowski „Trzmiel”, dowódca Ośrodka Mobilizacyjnego Wileńskiego Okręgu Armii Krajowej

bottom of page