top of page
Zrzut ekranu 2021-02-19 o 23.23.52.png
Zrzut ekranu 2021-02-16 o 17.49.57.png
Home.png
Powrót do edycji graficznej

Skazanie Augusta Emila Fieldorfa "Nila" na karę śmierci

16 kwietnia 1952 r. Sąd Wojewódzki dla m. st. Warszawy pod przewodnictwem sędzi Marii Gurowskiej w rozprawie niejawnej, skazał generała gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" na karę śmierci

Image-empty-state.png

16 kwietnia 1952 r. Sąd Wojewódzki dla m. st. Warszawy pod przewodnictwem sędzi Marii Gurowskiej w rozprawie niejawnej, skazał generała gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" na karę śmierci na podstawie fałszywych oskarżeń o współpracę z okupantem niemieckim i wydawanie terenowym "Kedywom" rozkazów likwidowania partyzantów radzieckich i działaczy lewicowych. Po wyroku generał został osadzony w celi śmierci mokotowskiego więzienia.
Wyrok śmierci przez powieszenie wykonano 24 lutego 1953 r.
Fotografia generała zabrana podczas rewizji po aresztowaniu w 1950 r. Zbiory Marii Fieldorf i Leszka Zachuty.

bottom of page