top of page
Zrzut ekranu 2021-02-19 o 23.23.52.png
Zrzut ekranu 2021-02-16 o 17.49.57.png
Home.png
Powrót do edycji graficznej

Zamordowano Witolda Kalickiego

24 lutego 1947r. wykonano wyrok śmierci przez rozstrzelanie kpt. Witolda Kalickiego. Zamordowany w wieku 37 lat, lekarz AK, członek WiN, dr medycyny

Image-empty-state.png

Od września 1945 do grudnia 1946 roku kontynuował działalność konspiracyjną w organizacji Wolność i Niezawisłość. Zatrzymany 7 grudnia 1946 roku. Rozkazem personalnym nr 166 z dnia 17.12.1946 Kalicki Witold „za łączność z wrogim podziemiem” został usunięty z zajmowanego stanowiska a następnie aresztowany i oddany pod sąd. Oskarżony o szpiegostwo, skazany wyrokiem Wojskowego Sąd Rejonowego w Warszawie z dnia 14.01.1947 został skazany na karę śmierci z utratą na zawszę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych oraz konfiskatę mienia za to, że „jako ujawniony członek AK wstąpił do służby w Wojsku Polskim, pełniąc funkcję lekarza w Zarządzie Informacji KBW. Na tym stanowisku w listopadzie 1945 r. przyjął propozycję pełnienia funkcji informatora org. WiN i dostarczył organizacji szereg wiadomości stanowiących tajemnicę służbową i wojskową.” 24 lutego wykonano wyrok śmierci przez rozstrzelanie na terenie więzienia mokotowskiego w Warszawie.
Uniewinniony 8 marca 1991r. wyrokiem Izby Wojskowej SN

bottom of page