top of page

Aresztowanie rtm Witolda Pileckiego

7 maja 1947

Aresztowanie rtm Witolda Pileckiego

TW „Zieliński” przygotował 30 kwietnia 1947 r. doniesienie na temat siatki Pileckiego. Resort prowadził już od wielu miesięcy jej obserwację i zdążył zebrać na jej temat wystarczającą bazę danych aby mogli aresztować Witolda. Nastąpiło, to 8 maja 1947 r. przy ul Skrzetuskiego Pilecki ukrywał się pod fałszywą tożsamością. Funkcjonariusze MBP doskonale jednak wiedzieli, kim jest Roman Jezierski i że w mieszkaniu jest kwatera Pileckiego. W więzieniu był torturowany i oskarżony o działalność wywiadowczą na rzecz rządu RP na emigracji.

bottom of page