top of page

Aresztowano Augusta Emila Fieldorfa "Nila"

9 listopada 1950

Aresztowano  Augusta Emila Fieldorfa "Nila"

10 listopada 1950 r., został aresztowany przez funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Łodzi gen. August Emil Fieldorf ps. "Nil".
Przewieziono go do Warszawy i osadzono w areszcie śledczym MBP przy ul. Koszykowej. 17 listopada osadzono go w więzieniu przy ul. Rakowieckiej, a cztery dni później prokurator Naczelnej Prokuratury Wojskowej ppłk Helena Wolińska wydała postanowienie o jego tymczasowym aresztowaniu.
Brutalne śledztwo gen. "Nila" trwało od grudnia 1950 r. do lipca 1951 r. Generał odmówił współpracy z Urzędem Bezpieczeństwa. Podczas rozprawy zachował się bardzo godnie.
Komuniści 24 lutego 1953 r. powiesili go na Rakowieckiej niczym największego złoczyńcę, zrównując go z wojennymi zbrodniarzami niemieckimi. Do dziś nie odnaleziono jego ciała.

bottom of page