top of page

Skazanie Augusta Emila Fieldorfa "Nila" na karę śmierci

16 kwietnia 1952

Skazanie Augusta Emila Fieldorfa "Nila" na karę śmierci

16 kwietnia 1952 r. Sąd Wojewódzki dla m. st. Warszawy pod przewodnictwem sędzi Marii Gurowskiej w rozprawie niejawnej, skazał generała gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" na karę śmierci na podstawie fałszywych oskarżeń o współpracę z okupantem niemieckim i wydawanie terenowym "Kedywom" rozkazów likwidowania partyzantów radzieckich i działaczy lewicowych. Po wyroku generał został osadzony w celi śmierci mokotowskiego więzienia.
Wyrok śmierci przez powieszenie wykonano 24 lutego 1953 r.
Fotografia generała zabrana podczas rewizji po aresztowaniu w 1950 r. Zbiory Marii Fieldorf i Leszka Zachuty.

bottom of page