top of page

Urodzony Witold Pilecki

12 maja 1901

Urodzony Witold Pilecki

W Ołońcu w Rosyjskiej Karelii niedaleko granicy z Finlandią przyszedł na świat rtm. Witold Pilecki - harcerz, ziemianin, katolik, ochotnik wojny polsko-bolszewickiej, ułan, humanista, poeta, malarz, oficer 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich, rolnik, mąż, ojciec dwójki dzieci, społecznik, żołnierz września 1939 r., konspirator, współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej, ochotnik do Auschwitz, w którym przebywał 947 dni, założyciel Związku Organizacji Wojskowej, uciekinier z obozu, autor raportów z Auschwitz, wywiadowca Kedywu Armii Krajowej, konspirator organizacji "Nie", żołnierz Zgrupowania "Chrobry II" w Powstaniu Warszawskim i dowódca niezdobytej Reduty, więzień obozów Lamsdorf i Murnau, oficer wywiadu II Korpusu, twórca siatki konspiracyjnej w kraju, aresztowany przez bezpiekę, więziony na Rakowieckiej, zamordowany przez komunistów strzałem w tył głowy w wieku 47 lat, przed śmiercią mówił: "Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się bardziej cieszyć niż lękać", jego ciała do dziś nie odnaleziono, jest wielkim narodowym bohaterem...

bottom of page