top of page

Zamordowano Franciszka Krawczykowskiego

30 czerwca 1952

Zamordowano Franciszka Krawczykowskiego

Urodził się 29.09.1906 r. Od 1941 r. w konspiracji. Od 1943 r. pełnił służbę w Centrali Służby Wywiadowczej Dowództwa NSZ. W 1944 r. został mianowany szefem Oddziału II Okręgu Częstochowa NSZ. Od 1945 r. pełnił funkcję szefa II Wydziału Okręgu Poznań NSZ. Aresztowany. Skazany na 10 lat więzienia. Karę zmieniono na 5 lat. Zwolniony w marcu 1947 r. Ponownie aresztowany w maju 1949 r. Skazany 12.07.1951 r. na karę śmierci. Zamordowany 1.07.1952 r

bottom of page