top of page

Zamordowano Waldemara Baczka

23 lutego 1947

Zamordowano Waldemara Baczka

W podziemiu działał na stanowisku kierownika referatu Wydziału Informacji Obszaru Centralnego Zrzeszenia WiN. 17 listopada 1946 r. został aresztowany przez funkcjonariuszy UBP; zarzucono mu przekazanie ambasadorowi brytyjskiemu tajnych materiałów dotyczących polityki zagranicznej TRJN (dot. ujawnienia szczegółów polsko - radzieckiej umowy handlowej). 14 stycznia 1947 r. został skazany w pokazowym procesie wspólnie z Ksawerym Grocholskim i Witoldem Kalickim wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie na karę śmierci. Wyrok wykonano 24 lutego 1947 r w Areszcie Śledczym w Warszawie na Mokotowie niedaleko miejsca, gdzie walczył podczas Powstania Warszawskiego.

bottom of page