top of page

Zamordowano Witolda Kalickiego

23 lutego 1947

Zamordowano Witolda Kalickiego

Od września 1945 do grudnia 1946 roku kontynuował działalność konspiracyjną w organizacji Wolność i Niezawisłość. Zatrzymany 7 grudnia 1946 roku. Rozkazem personalnym nr 166 z dnia 17.12.1946 Kalicki Witold „za łączność z wrogim podziemiem” został usunięty z zajmowanego stanowiska a następnie aresztowany i oddany pod sąd. Oskarżony o szpiegostwo, skazany wyrokiem Wojskowego Sąd Rejonowego w Warszawie z dnia 14.01.1947 został skazany na karę śmierci z utratą na zawszę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych oraz konfiskatę mienia za to, że „jako ujawniony członek AK wstąpił do służby w Wojsku Polskim, pełniąc funkcję lekarza w Zarządzie Informacji KBW. Na tym stanowisku w listopadzie 1945 r. przyjął propozycję pełnienia funkcji informatora org. WiN i dostarczył organizacji szereg wiadomości stanowiących tajemnicę służbową i wojskową.” 24 lutego wykonano wyrok śmierci przez rozstrzelanie na terenie więzienia mokotowskiego w Warszawie.
Uniewinniony 8 marca 1991r. wyrokiem Izby Wojskowej SN

bottom of page