top of page
Zapraszamy do Muzeum.png

Kolekcja

Na Rakowiecką 37 przychodzimy, żeby zobaczyć miejsce, w którym działa się historia. Mury, dziedzińce i cele to niekiedy już jedyni świadkowie rozgrywających się tu kiedyś ludzkich dramatów wprzęgniętych w wielką politykę. Te biografie z czasów stalinowskich, a także późniejszych, przypadające na okres stanu wojennego i „Solidarności” ożywają na czas zwiedzania dzięki opowieściom przewodnika prowadzącego nas do więziennych pawilonów czy pod Ścianę śmierci. 

W Pawilonie Głównym  zobaczymy pamiątki z muzealnej kolekcji eksponowane na wystawie. Artefakt przeszłości nadal stanowi podstawę umożliwiającą zwiedzającemu zajrzenie za kotarę przeszłości. Warstwa narracyjna i edukacyjna jest tylko uzupełnieniem czy ilustracją treści merytorycznych. Techniki multimedialne zdawały się wypierać obiekt z przestrzeni muzealnej na rzecz wciągnięcia widza w interaktywne zwiedzanie przy użyciu instalacji, ekranów dotykowych i ścieżek dźwiękowych. Jednak tendencje ostatnich lat pokazują, że rola obiektu w muzeum została na nowo dostrzeżona. Kontakt widza z obiektem skraca nasz dystans do przeszłości, umożliwia nawiązanie relacji z tym, co pozornie wydaje się dawne i zakończone, a co za tym idzie, nadal pozostaje jednym z najważniejszych doświadczeń, jakiego oczekujemy po wizycie w muzeum.

 

Robcio.png
Marzec.png
Koperta z internowania.png
Pamiątki.png
Pamiątki.png
bottom of page