top of page

"Krwawy Feliks" spadł z cokołu

17 listopada 1989

"Krwawy Feliks" spadł z cokołu

Po 38 latach od odsłonięcia usunięto w Warszawie pomnik krwawego zbrodniarza komunistycznego Feliksa Dzierżyńskiego. Monument w trakcie demontażu, ku radości zgromadzonych - rozpadł się na części.
W 1951 roku warszawski Plac Bankowy przemianowano na Dzierżyńskiego i tam stanął jego pomnik. Polacy z ironią mówili, że Dzierżyński był największym polskim patriotą. Dlaczego? Bo nikt nie zabił tylu Rosjan, co on.
👉Feliks Dzierżyński urodził się 11 września 1877 r. w Oziembłowie na Wileńszczyźnie w polskiej rodzinie szlacheckiej (obecnie Dzierżynowo na Białorusi, gdzie do dziś jest jego muzeum i pomnik). Z socjaldemokracją związał się czasie edukacji w wileńskim gimnazjum.
Od 1895 r. w Litewskiej Socjal-Demokracji. W Kownie redagował nielegalne pismo „Robotnik Kowieński”. Tu w 1897 r. został po raz pierwszy aresztowany. Do wybuchu rewolucji w 1917 r., sześć razy trafiał za kraty, dwukrotnie zesłany na Syberię. Podczas jednej ze zsyłek poznał Lwa Trockiego. W 1900 r. należał do założycieli Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy (SDKPiL), partii o charakterze marksistowskim. W latach 1905-1907 kierował rewolucją w Królestwie Polskim.
W czasie rewolucji lutowej w 1917 r. poparł bolszewików. Został jednym z bliskich współpracowników Lenina. Wszedł do władz partii bolszewickiej.
🫵Przełomowym momentem w jego karierze politycznej stał się wybór na szefa Wszechrosyjskiej Nadzwyczajnej Komisji do Walki z Kontrrewolucją, Sabotażem i Spekulacją (WCzK) w grudniu 1917 r. W tym samym czasie pełnił również funkcję komisarza spraw wewnętrznych. W czasie wojny domowej w Rosji stał się inicjatorem tzw. czerwonego terroru. WCzK, przekształconą następnie w Państwowy Zarząd Polityczny (GPU) i Zjednoczony Zarząd Polityczny (OGPU), kierował aż do śmierci.
Policja polityczna pod jego kierownictwem stała się wykonawcą brutalnej polityki państwowego terroru. Jest wiele relacji mówiących o tym, jak Dzierżyński osobiście, z zimna krwią mordował tzw. wrogów ludu. Zyskał przydomek „Żelaznego” lub „Krwawego Feliksa”. Nazywa się go czasem także „Czerwonym katem”
Po śmierci Lenina w 1924 r. opowiedział się po stronie Stalina.
Feliks Dzierżyński zmarł na atak serca 20 lipca 1926 r. w Moskwie, podczas posiedzenia Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii.
za (PAP)

bottom of page