top of page

Działacze ZHP reaktywowali jego działanie

9 grudnia 1956

Działacze ZHP reaktywowali jego działanie

W Łodzi w czasie ogólnopolskiego zjazdu działaczy harcerskich podjęto decyzję o reaktywowaniu rozwiązanego w 1950 r. Związku Harcerstwa Polskiego; przewodniczącym Rady Naczelnej ZHP został Aleksander Kamiński.

bottom of page