top of page

Powołanie Komitetu Założycielskiego Wolnych Związków Zawodowych Górnego Śląska

23 lutego 1978

Powołanie Komitetu Założycielskiego Wolnych Związków Zawodowych Górnego Śląska

Na spotkaniu założycielskim opracowano tekst apelu, w którym wezwano pracowników całego kraju do tworzenia Wolnych Związków Zawodowych. W późniejszym okresie Komitet Założycielski wystosował inne jeszcze odezwy i apele, które były kolportowane przez jego członków.
Władze zareagowały na utworzenie WZZ represjami. Pod wpływem presji Kicki i Pines zaniechali działalności, dołączyli natomiast Bolesław Cygan i Józef Bal. Stosowane przez władze środki nacisku na działaczy WZZ były rozmaite: rozmowy ostrzegawcze, wywieranie presji na członków rodziny, groźby, zatrzymania na 48 godzin, rozpowszechnianie fałszywych informacji podważających zaufanie publiczne, najścia na dom dokonywane przez aktywistów Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, kary administracyjne – grzywny (Świtoń, Kściuczek), szykany w miejscu pracy (Sulecki), 5-tygodniowa kara aresztu (Switoń), pobicie w areszcie (Świtoń), porwanie przez nieznanych sprawców i pobicie w lesie do utraty przytomności (Cygan). Pod wpływem tych działań, które były koordynowane i inspirowane przez Służbę Bezpieczeństwa, działalność WZZ w regionie śląskim miała ograniczony zasięg.
Jednak pod wpływem WZZ Górnego Śląska powstały w kwietniu 1978 r. Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża.
We wrześniu 1979 roku Roman Kściuczek i Józef Bal zostali członkami-założycielami Konfederacji Polski Niepodległej. Kazimierz Świtoń współpracował nadal z grupą Andrzeja Czumy w ROPCiO.

bottom of page