top of page

Powołanie RUCH-u

1965

Powołanie RUCH-u

Ustalenie momentu powstania „Ruchu” jest bardzo trudne. Nigdy nie dokonano formalnego założenia organizacji. Nie można też wiązać jej początku z żadnym konkretnym wydarzeniem. Ze wspomnień i relacji braci Czumów oraz Niesiołowskiego wynika, że miało to miejsce w 1965–1966 roku. Bardziej prawdopodobny jest rok 1965, chociaż Andrzej Czuma stwierdził w relacji, że dla niego decydującym impulsem do podjęcia działalności niepodległościowej była postawa społeczeństwa podczas obchodów Millennium Chrztu Polski w 1966 r .
Najważniejszym celem było pobudzenie społeczeństwa do działań przeciwko systemowi i stopniowe odtworzenie niepodległościowej opozycji. W dalszej perspektywie, w sprzyjającej sytuacji politycznej miało to doprowadzić do odebrania władzy komunistom i odzyskania przez Polskę niepodległości . Za całkowitą utopię twórcy „Ruchu”
uważali postulaty demokratyzacji ustroju, nadania mu bardziej praworządnego charakteru. Totalitarny system rządów i uzależnienie od Związku Sowieckiego były ich zdaniem głównymi przyczynami najważniejszych negatywnych zjawisk: łamania praw człowieka, kryzysu gospodarczego, postępującego upadku nauki i kultury, itp.
Naturalnie zdawali sobie sprawę, że te zamierzenia mogą być realne co najwyżej w bardzo odległej perspektywie. Sam Andrzej Czuma przyznał po latach, że nigdy nie przypuszczał, że dożyje końca komunizmu. Był jednak zdecydowany zrobić wszystko, aby przybliżyć ten moment .

bottom of page