top of page

Premiera "Dziadów" Dejmka

27 listopada 1967

Premiera "Dziadów" Dejmka

Premiera, która odbyła się już po rocznicy wybuchu rewolucji, nie zadowoliła Wydziału Kultury KC PZPR, w związku z czym nie dopuszczono do druku pozytywnych recenzji. Działania te zwiększyły tylko zainteresowanie spektaklem.
Pojawiające się pogłoski o niechęci władz wobec przedstawienia spowodowały wzrost zainteresowania oraz pojawienie się żywej reakcji widzów na patriotyczne i antyrosyjskie fragmenty sztuki. Te reakcje (burzliwe oklaski) z kolei przyczyniły się do uznania spektaklu za „antyradziecki” i wpłynęły na podjętą w połowie stycznia decyzję o zawieszeniu jego wystawiania.

bottom of page