top of page

Umowa o repatriacji Polaków

17 grudnia 1956

Umowa o repatriacji Polaków

Władze PRL i ZSRS podpisały umowy o repatriacji Polaków ze Związku Sowieckiego oraz statusie wojsk sowieckich stacjonujących w Polsce.
W wyniku podpisanego porozumienia wszystkie osoby, które przed sowiecką agresją 17 września 1939r.- oczywiście sformułowania o agresji nie użyto- posiadały obywatelstwo polskie oraz ich współmałżonkowie i dzieci, miały prawo do repatriacji .
To na władzy polskiej spoczywał obowiązek udowodnienia obywatelstwa polskiego, ale mimo trudności i niechęci władz sowieckich w latach 1957-1959 z Sowieckich Republik Radzieckich Litewskiej, Białoruskiej i Ukraińskiej do Polski przyjechało 245 501 osób i co istotne tylko 22 260 z nich pochodziło z łagrów i miejsc osiedlenia w głębi Związku Sowieckiego.

bottom of page