top of page

Utworzenie KPN

1 września 1979

Utworzenie KPN

Powstanie Konfederacji Polski Niepodległej (KPN). Uroczyste odczytanie Aktu Założycielskiego KPN przez Ninę Milewską w rocznicę wybuchu II wojny światowej, przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Akt Założycielski podpisało 51 osób. Konfederacja Polski Niepodległej była pierwszą niezależną partią polityczną w bloku wschodnim, w której otwarcie wskazano na niepodległość jako cel polityczny nowego ugrupowania.

bottom of page