top of page

Stałe wydarzenia

Przejście do trybu dużego kontrastu

AA

26 każdego miesiąca

Msza św. w intencji beatyfikacji abpa Antoniego Baraniaka

W nocy z 25 na 26 września 1953 roku został aresztowany bp Antoni Baraniak.

Poddany okrutnemu śledztwu, bity, torturowany i poniżany nie zgodził się na współpracę i nie obciążył Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 

26 każdego miesiąca o godz. 18.00 odprawiana zostaje msza w intencji jego rychłej beatyfikacji w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL przez ks. Jarosława Wąsowicza.

Wejście od godz. 17.45. Zapraszamy

Wyjątkiem jest wrzesień, kiedy obchodzimy  rocznicę aresztowania gdy odbywają się duże obchody oraz grudzień, gdy termin jest świątecznym i decyzją ks. Wąsowicza ustalany jest inny termin lub godzina

 

O uwięzieniu swojego sekretarza,

bp Antoniego Baraniaka, Prymas Stefan Kardynał Wyszyński napisał 30 października 1955 r. w Komańczy w "Zapiskach więziennych":

"Wiedziano w Mokotowie, że biskup Baraniak trzyma się dzielnie i zajmuje godną postawę wobec swoich śledczych. Wiedziano, że biskup był „pod śledztwem”, że to śledztwo było długotrwałe i bardzo uciążliwe, że biskup nikogo nie obciążył. Mówiono, że wywiera on dobry wpływ na więźniów, którym dodaje otuchy, imponuje swoją kapłańską postawą i najlepszym usposobieniem. „Zwycięża siebie”, „zadziwia siłą duchową”, chociaż siły fizyczne są tak słabe, że budzą obawę wszystkich współwięźniów"...

Modlitwa o beatyfikację abpa Antoniego Baraniaka

Panie, Ty wybrałeś Antoniego Baraniaka na służbę w Twoim Kościele, jak salezjanina kapłana postawiłeś go u boku dwóch prymasów Polski: kard. Augusta Hlonda i kard. Stefana Wyszyńskiego czyniąc go Niezłomnym Żołnierzem Kościoła w walce o prawdę i wolność.

Podnosząc go do godności biskupiej, dałeś mu serce kochające, pełne dobroci i życzliwości dla wszystkich, którym posługiwał jako pasterz Kościoła.

Prosimy Cię, o wszczęcie jego procesu beatyfikacyjnego, aby podniesiony do chwały ołtarzy orędował za nami przed Twoim tronem wypraszając dla nas i naszej Ojczyzny łaskę wierności Krzyżowi i Ewangelii.

Amen.

MszaBaraniak.jpg

2 niedziela miesiąca

Msza św. w intencji w intencji więzionych i pomordowanych w murach mokotowskiej katowni.

Msza Trzaska.jpg

W 2 niedzielę każdego miesiąca o godz. 9.00

Od 5 lat w murach Muzeum sprawowana jest Eucharystia w intencji więzionych i pomordowanych w murach mokotowskiej katowni.

- Ta comiesięczna Eucharystia w intencji więzionych i pomordowanych na stałe wpisała się nie tylko w muzealny kalendarz, ale również w religijny i patriotyczny kalendarz Warszawy. Mija 5 lat, od kiedy rozpoczęliśmy wspólnie modlić się w murach Pawilonu X za ofiary terroru niemieckiego i komunistycznego. Od tego momentu modlimy się regularnie, nie przerwał tego nawet czas minionej pandemii. Wierzę gorąco, że ten nasz dar jest wyrazem naszej pamięci i wdzięczności za ofiarę naszych bohaterów – mówi ks. Tomasz Trzaska, kapelan Muzeum.

Comiesięczna Msza św. w intencji więzionych i pomordowanych w murach mokotowskiej katowni sprawowana jest w każdą drugą niedzielę miesiąca o godz. 9.00.

 

1 marca

Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych

1 marca 1951r. więzienny kat Aleksander Drej zamordował strzałem w tył głowy przy Ścianie Śmierci na Rakowieckiej działaczy IV Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.

godz.20.00 - ppłk. Łukasz Ciepliński "Pług"- prezes

godz.20.05- kpt. Józef Batory "Argus" - szef Łączności Zewnętrznej

godz.20.15 - por. Karol Chmiel "Grom" - doradca polityczny

godz.20.20 - mjr Mieczysław Kawalec "Iza"- szef Wydz. Informacji

godz.20.25 - mjr Adam Lazarowicz "Klamra"- wiceprezes

godz.20.35 - por. Franciszek Błażej "Tadeusz"- szef Dz. Propagandy

godz.20.45 - kpt. Józef Rzepka "Krzysztof" - szef Dz. Politycznego

To wydarzenie zdecydowało, że 1 marca jest Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Artykuł z Biuletynu o 1 marca Mieczysława Chojnackiego "Młodzika"

W 2021 roku  obchodziliśmy 70 rocznicę dokonania tej zbrodni na polskich Patriotach.

W muzeum wielu patriotów uczciła ten dzień, składając kwiaty i paląc znicze.

W związku z 10 rocznicą ustanowienia Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych,  1 marca 2021 r. w godz. 9.00-13.30 i 16.00-17.00 można było wejść na teren Muzeum, aby oddać hołd Żołnierzom Wyklętym przy Ścianie Śmierci.

Wejście na teren Muzeum z przyczyn sanitarnych związanych z pandemią było możliwe tylko po wcześniejszej rejestracji telefonicznej w sekretariacie. Grupy zorganizowane wprowadzano w odstępach 15-minutowych, a osoby indywidualne między grupami.

Odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej IV Zarządowi WiN. Z powodu obostrzeń sanitarnych uroczystość była zamknięta.

 

Dzien_ZW_edited.jpg
Ziobro_25_05_2020.jpg

25 maja 1948 roku z wyroku komunistycznych władz, został strony w więzieniu na Rakowieckiej rotmistrz Witold Pilecki.

Tego dnia co roku muzeum organizuje uroczystości, aby kolejnym pokoleniem przybliżać postać niezłomnego i mężnego człowieka. Życie Pileckiego mogłoby posłużyć za scenariusz do wielu filmów. Ochotnik do Auschwitz przenika do obozu, aby utworzyć tam ruch oporu. Po wykonaniu misji ucieka. Bierze udział w Powstaniu Warszawskim. Dostaje się do oflagu. Wraca do kraju i zostaje aresztowany, osądzony i stracony. Jest przykładem bohatera, na którym komunistyczne władze dokonały sądowego mordu.

 
 

W

 

Uroczystości 25 maja 2021r.

 

Hołd na Rakowieckiej dla rtm. Witolda Pileckiego

25 maja 2021 r. w godz. 9.00-17.00  wiele grup z całej Polski złożyło  kwiaty i zapaliło znicze

pod Ścianą Śmierci w hołdzie rtm. Witoldowi Pileckiemu

w 73. rocznicę jego śmierci.

 

Podczas uroczystości wieczornych wystąpił zespół Forteca z muzyczną opowieścią o Rotmistrzu "Walka trwa". Następnie w godzinę śmierci wszyscy udali się pod tonącą w kwiatach ścianę śmierci. O 21:30 padł strzał licznie zgromadzone sztandary pochyliły się, a za nimi tłum pochylił swoje głowy. Tak oddaliśmy hołd najdzielniejszemu z dzielnych​

Na uroczystość dział edukacji przygotował

film o postaci rtm Witolda Pileckieg

Uroczystości 25 maja 2020

W czasie pandemii w nielicznym gronie złożyliśmy kwiaty i zawaliliśmy znicze pod ścianą śmierci

informacja na facebook'u

artykuł na portalu Polityce.pl

Uroczystość 25 maja 2019 

link do informacji na facebook'u

Uroczystość 25 maja 2018

link do informacji na facebook'u

25 maja

Rocznica śmierci rtm. Witolda Pileckiego

2 sierpnia

Bunt w więzieniu na Rakowieckiej

2 sierpnia 1944 r. przy ulicy Rakowieckiej 37 niemieckie jednostki SS rozpoczęły masowe egzekucje więźniów. Zamordowano wówczas ok. 600 osób. W trakcie masakry więźniowie podnieśli bunt. Dachami budynków w stronę Al. Niepodległości uciekło 200 więźniów, z których część dołączyła do walczących powstańców.

Na pamiątkę  tych, którzy wzięli udział w powstaniu warszawskim, tak jak kpt. Alfred Łapieś ps. "Mały" walczący w pułku "Baszta, odbywają się coroczne uroczystości na terenie muzeum

Zapraszamy w poniedziałek 2 sierpnia 2021 r. o godz. 17.00

na  Mszę św. w intencji ofiar niemieckiej masakry w więzieniu na Rakowieckiej, która dokonała się przed 77 laty.

 

Eucharystię na X Pawilonie odprawą:

ks. Tomasz Trzaska i ks. Andrzej Dębski, pallotyn.

 

 

Uroczystość 2 sierpnia 2019

 

link do informacji na facebook'u

Rocznica Buntu.jpg

12/13 grudnia

Noc generała

Noc_generala1_edited.jpg

"Noc generała na Rakowieckiej".

Noc z 12 na 13 grudnia 1981 roku przywitał Polaków mrozem i czołgami na ulicach. Rzesze działaczy Solidarnościowych zostało internowanych. Polska zanurzyła się w noc godziny policyjnej, głuchych telefonów i rodzin, które pozostały samotne przy wigilijnym stole.

Co roku, w rocznicę ogłoszenia stanu wojennego muzeum upamiętnia tych Polaków, którzy zostali zamknięci za swoją działalność na rzecz Niepodległości Rzeczpospolitej.

Tej nocy więzienie zapełnia się opozycjonistami, którzy w mokotowskim areszcie byli więzieni i internowani w czasach komunizmu. 

Co roku w tym czasie oddajemy do dyspozycji byłych więźniów politycznych nasze muzeum.

Zapełnia się ono wówczas ich wspomnieniami. Mówią, że kiedyś strażnikom mówili: "My kiedyś zamkniemy to więzienie i zrobimy tu muzeum walki z komuną".

Dziś cieszą się, że mogą odwiedzić te mury jako goście honorowi i dawać świadectwo o tamtych trudnych czasach.

Uroczystości 13 grudnia 2020

W czasie pandemii zaplanowaliśmy dla Państwa koncert Pawła Piekarczyka, abyśmy mogli być mimo wszystko razem.

Uroczystość 13 grudnia 2019

Link do uroczystości: 

bottom of page