top of page

Lat: 

29

Cieślewicz

Wojciech Cieślewicz był absolwentem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Podyplomowego Studium Dziennikarskiego w Warszawie.
▶ W latach 1976-77 był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w związku z przywozem z zagranicy nielegalnej literatury i reprezentowaniem negatywnego stosunku wobec ówcześnie panującego systemu politycznego m.in. podczas wyborów do Sejmu i WRN w marcu 1976 r.
▶ 13 lutego 1982 r. został dotkliwie pobity przez funkcjonariuszy ZOMO podczas działań interwencyjnych na Moście Teatralnym w Poznaniu jako przypadkowy świadek manifestacji pod Pomnikiem Ofiar Czerwca 1956 r. Na skutek doznanych ciężkich urazów głowy zmarł w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu dnia 2 marca1982 r.
▶ Wszczęte przez Prokuraturę Wojsk Lotniczych w Poznaniu śledztwo w sprawie pobicia i śmierci Wojciecha Cieślewicza zostało umorzone postanowieniem z dnia 15 czerwca 1982 r. wobec nie wykrycia sprawców tego czynu.
Więcej:

Wojciech

Cieślewicz

bottom of page