top of page

Lat: 

38

Jerz

Współzałożyciel MKZ NSZZ „Solidarność” w Radomiu i delegat na I Krajowy Zjazd Związku. Członek władz krajowych Konfederacji Polski Niepodległej oraz władz ogólnopolskich Komitetu Więzionych za Przekonania.
▶W stanie wojennym internowany m.in. w Kwidzynie, gdzie był jedną z ofiar brutalnej pacyfikacji ośrodka. Zwolniony w ostatniej grupie internowanych pod koniec grudnia 1982 r.
▶Zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach 31 stycznia 1983 r.
Więcej:

Jacek

Jerz

bottom of page