top of page

Lat: 

20

Pełka

Górnik z Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” w Katowicach, śmiertelnie ranny 16 grudnia 1981 r. podczas pacyfikacji kopalni przez oddziały ZOMO.
Jedna kula przebiła płuco, druga przeszyła głowę. Został przewieziony do szpitala, gdzie po dwóch godzinach zmarł. Jego ostatnie słowa były wołaniem do matki o pomoc: „Mamo ratuj”.
Najmłodszy z zastrzelonych górników.
Został pochowany na cmentarzu w Niedośpielinie pod Piotrkowem Trybunalskim.
Więcej o Andrzeju Pełce:

Andrzej

Pełka

bottom of page