top of page
WP_tytulowa_p.png
WP_tytulowa_p.png

Indeks niezależnych organizacji w PRL

D

 • Doświadczenie i Przyszłość

F

 • Federacja Młodzieży Walczącej

I

 • Instytut Katyński

K

 • Klub Inteligencji Katolickiej

 • Kluby Służby Niepodległości

 • Komandosi (grupa opozycyjna)

 • Komitet Helsiński

 • Komitet Katyński

 • Komitet Kultury Niezależnej

 • Komitet Obrony Robotników

 • Komitet Obywatelski „Solidarność”

 • Komitet Porozumienia na rzecz Samostanowienia Narodu

 • Komitet Samoobrony Polskiej

 • Komitet Samoobrony Społecznej „KOR”

 • Komitet Ziem Wschodnich

 • Komitety Obrony Więzionych za Przekonania

 • Konfederacja Młodej Polski ROKOSZ

 • Konfederacja Polski Niepodległej

 • Kongres Opozycji Antyustrojowej

 • Krąg Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego

L

 • Liga Narodowo-Demokratyczna

Ł

 • Łódzki Zespół Oświaty Niezależnej

M

 • Międzyszkolny Komitet Oporu

 • Młodzieżowa Organizacja Antykomunistyczna

N

 • Narodowe Odrodzenie Polski

 • Niezależna Grupa Polityczna

 • Niezależne Zrzeszenie Studentów

 • Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”

P

 • Polskie Porozumienie Niepodległościowe

 • Pomarańczowa Alternatywa

 • Prymasowski Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom

R

 • Ruch (organizacja)

 • Ruch Młodej Polski

 • Ruch Młodzieży Niezależnej

 • ​Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela

 • ​Ruch Porozumienia Narodowego

 • Ruch Społeczeństwa Alternatywnego

 • Ruch Wolność i Pokój

S

 • Siedlecko-Podlaska Grupa Ludowo-Narodowa

 • Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka

 • Solidarność Walcząca

 • Studencki Komitet Solidarności w Krakowie

 • Studencki Komitet Solidarności w Poznaniu

 • Studencki Komitet Solidarności we Wrocławiu

 • Studenckie Komitety Solidarności

 • Szkolne Koła Oporu Społecznego

T

 • Towarzystwo Kursów Naukowych

V

 • Viritim

W

 • Wolna Republika Bieszczad

Z

 • Związek Młodych Demokratów

 • Związek Młodzieży Demokratycznej

 • Związek Narodowy Katolików

bottom of page