top of page

Śmierć Generała

Wanda Sieradzka

To była śmierć rycerska Choć nie od szabli, szpady I nie od – miecza! S z u b i e n i c a Mroczna cela więzienna Oprawcy… Udręki duszy… Tortury… To była śmierć – zwycięska! Generał w łachmanie A jakby w purpury odziany Szedł spokojny, milczący W y p r o s t o w a n y ! I ten wzrok… Pod którego ciężarem Kat się ugiął Polsko! Najlepszego syna Ci – mordują! Żołnierz Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Dlaczego milczycie? Dlaczego nie biją dzwony? Serce im wyrwali Nim Wielki „Nil” skonał.

Na zdjęciu pozostałości po szubienicy, na której prawdopodobnie powieszony został gen. August Emil Fieldorf "Nil"


0 wyświetleń
bottom of page