top of page

Święto Służb Więziennych

29 czerwca 2023 roku dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL Filip Musiał uczestniczył w Centralnych Obchodach Święta Służby Więziennej na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. W obchodach udział wzięli przedstawiciele najwyższych władz państwowych: prezydent RP Andrzej Duda, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, ministrowie, posłowie i senatorowie RP i funkcjonariusze Służby Więziennej.
3 wyświetlenia
bottom of page