top of page

Świadczenia dla opozycji antykomunistycznej

Podwyższone świadczenia dla działaczy opozycji antykomunistycznej będą wypłacane od 1 września br.

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał 14 sierpnia br. nowelizację ustawy o finansach publicznych, która również podnosi wysokość comiesięcznego świadczenia dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych do poziomu najniższej emerytury równiej 1588,44 zł. Ustawa wejdzie w życie od 1 września, wiec wypłaty świadczeń pieniężnych rozpoczną się z początkiem września 2023 r. Aktualnie świadczenie wypłacane jest w kwocie 565,67 zł miesięcznie. Działacze opozycji antykomunistycznej będą otrzymywać świadczenie równe wysokości najniższej emerytury na dany rok, ogłoszonej przez prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

12 wyświetleń
bottom of page