top of page

Świadek historii...

Armatka wodna do pacyfikowania manifestacji i transporter opancerzony produkcji radzieckiej tzw. BTR na muzealnym dziedzińcu...

W nocy spadł śnieg i przyprószył świat chcąc jeszcze bliżej nas przenieść w tą noc sprzed 40 lat gdy na ziemi Polskiej zgładzono coraz śmielej rodzącą się wolność i solidarność

O godz. 11.00 w naszej placówce odbędą się centralne obchody 40 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego a teraz kilka zdjęć z jeszcze spokojnego dziedzińca.

Przez kraty byłego więzienia nasze pojazdy i przygotowania do uroczystości państwowych

BTR teraz bez załogi i całkiem bezpieczny. 40 lat temu straszył ludzi na ulicy

Pamiątka wizyty opozycjonistów z Nocy Generała. Słynny napis Wrona skona, który wypisywano na ulicach, umieszczano na banknotach sprzeciwiając się przemocy wobec własnego narodu Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego.

Niegroźny BTR i baner z niezłomnymi Żołnierzami Wyklętymi

BTR dobrze prezentuje się po renowacji również z tyłu.

Ciężarówka milicyjna z zainstalowanym całym systemem armatek wodnych do starć z manifestacjami ulicznymi

Obecnie w kolorach wojskowych. Takich używano podczas stanu wojennego.

Zakratowane okna broniły przed uderzeniami bruku i butelkami mołotowa

BTR na tle Pawilonu Głównego...


12 wyświetleń
bottom of page