top of page

Świerki II

"W leśniczówce Emilianowo na terenie Puszczy Bydgoskiej zaprzysiężono na Rotę AK oddział partyzancki „Świerki II” w sile 35 partyzantów, w tym 3 oficerów:

por. Alojzy Bruski ps. „Buk”,

ppor. Zbigniew Smoleński ps. „Żuraw”,

ppor. Jerzy Wróblewski ps. „Kruk”.

Działania oddziału miały na celu ochronę ludności przed maruderami sowieckimi.

Ważniejsze starcia „Świerków II” z grasantami sowieckimi miały miejsce

6 maja 1945 r. w okolicach Nowej Wsi Wielkiej,

6 lub 7 maja w m. Chrośna,

8 maja 1945 r. we wsi Pszczółczyn pod Łabiszynem,

13 maja 1945 r. w pobliżu Brzozy Bydgoskiej.

Ostatnią walkę ze zmilitaryzowaną jednostką NKWD, w wyniku której został rozbity (w jej trakcie poległ ppor. Jerzy Wróblewski), stoczono w połowie maja 1945 r. w m. Kabat.

Alojzy Bruski i Zbigniew Smoleński zostali aresztowani 7 lub 12 czerwca 1945 r. w Bydgoszczy przez WUBP wraz z 3 swoimi podkomendnymi."

Dnia 21 grudnia 1945 roku Bruski usłyszał wyrok 10 lat pozbawienia wolności.

Po osadzeniu w więzieniu we Wronkach zwrócił się z prośbą o ułaskawienie do prezydenta Bolesława Bieruta. Wkrótce, po osobistej sugestii Bieruta, że wyrok dla Bruskiego jest zbyt łagodny, Sąd Wojskowy w Poznaniu skazał go na karę najwyższą.

O godzinie 18.16, dnia 17 września 1946 roku został wykonany wyrok.Na zdjęciu Alojzy Bruski z młodszym bratem Ambrożym, 1938 r Piechowice na Kaszubach

46 wyświetleń
bottom of page