top of page

100 Urbanów
Dziś chcielibyśmy zaprezentować banknot tworzony przez Solidarność Walczącą-100 Urbanów. Korzystając z XIX wiecznej tradycji wypuszczania banknotów(biletów) w celu wspierania działalności niepodległościowej w okresie PRL-u rozpoczęto na dużą skalę produkcję na wzór oficjalnych banknotów cegiełek wspierających działalność opozycyjną. Zademonstrowane 100 Urbanów powstał na wzór banknotu 100 zł, który od 1976 roku był w powszechnym obiegu.

Zgodnie z komunikatem nr. 5 w piśmie „Solidarność Walcząca” z dn 9-16 czerwca 1985 roku:

„do kolportażu przekazano Banknoty p.n. 100 Urbanów cena nominalna 1 egz. Wynosi 100 zł. Większa część zysku zostanie przekazana na pomoc dla osób represjonowanych w Pile.”

Na banknocie znajduje się karykatura udzielającego się do dziś Jerzego Urbana dziennikarza i polityka, który od staniu wojennego do 1989 roku pełnił funkcję rzecznika prasowego rządu PRL. Znienawidzony przez opozycję ze względu na styl w jakim pełnił funkcję. Nazywany powszechnie Gebelsem stanu wojennego i porównywany w ten sposób do ministra propagandy III Rzeszy. Na banknocie przetłumaczona na rosyjski nazwa Narodowy Bank Polski nawiązujący do uzależnienia Polski od ZSRR, miejsce i data wypuszczenia Moskwa 22 lipca 1984 r. Numer banknotu nawiązuje do daty wprowadzania stanu wojennego GR 13.12.1981. Na oryginale znajdował się napis „Proletariusze wszystkich krajów łączcie się” w tym miejscu znalazł się napis „AFGANISTAN KUBA ŚWIAT / TERRORYŚCI WSZYSTKICH KRAJÓW ŁĄCZCIE SIĘ”. Jako organ wydający „CZERWONA ARMIA PAŁKA MIĘDZYNARODOWEJ KOMUNISTYCZNEJ WŁADZY”

Banknot dzięki zbiorom z Lubina Stanisława Sakwy.


61 wyświetleń
bottom of page