120 rocznica urodzin rtm. Witolda Pileckiego1 wyświetlenie