top of page

40. rocznica RMN

Zaktualizowano: 12 cze

W sobotę 10 czerwca 2023 r. w Gorzowie Wielkopolskim miały miejsce obchody w 40. rocznicy powstania Ruchu Młodzieży Niezależnej. Obchody zainaugurowała uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny w kościele pw. św. Antoniego Padewskiego i św. Stanisława Kostki z udziałem władz państwowych, parlamentarzystów i działaczy RMN-u. Po liturgii na ścianie na Białego Kościółka odsłonięto tablicę upamiętniającą 40. rocznicę powstania Ruchu Młodzieży Niezależnej - symbolu odwagi i determinacji młodych ludzi pragnących wolności oraz niezależności. W uroczystościach udział wzięli: Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Rozwoju Tomasz Rzymkowski, Zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr hab. Karol Polejowski oraz przedstawiciele ówczesnego Ruchu Młodzieży Niezależnej.

Z okazji okrągłej rocznicy powstania RMN w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim wręczono 40 odznaczeń państwowych działaczom RMN-u. Odznaczenia ustanowione przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę (na wniosek Instytutu Pamięci Narodowej) oraz przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Ministra Jana Kasprzyka, zostały przydzielone działaczom opozycji antykomunistycznej „za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”. Jarosław Wróblewski - kierownik działu Kierownik Działu Informacji, Promocji i Wydawnictw Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie, który należał do Ruchu Młodzieży Niezależnej w szkole średniej, został odznaczony medalem 40-lecia Ruchu Młodzieży Niezależnej oraz medalem Pro Patria.

Uroczystości były okazją do promocji działalności Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie, w tym Biuletynu "Rakowiecka 37", w którego majowym numerze zamieszczony został artykuł o RMN autorstwa Marka Rusakiewicza - pierwszego przewodniczącego RMN. Podczas gorzowskich obchodów biuletyn cieszył się dużą popularnością. Z tej okazji wydany został również okolicznościowy znaczek pocztowy oraz książka "Chcieliśmy być sobą", zawierająca wspomnienia uczestników z lat 1983-89, którą można przeczytać pod adresem: https://gorzow.ap.gov.pl/container/Publikacje/0035_2013_Ruch_M%C5%82odzie%C5%BCy_Niezale%C5%BCnej.pdf

Ruch Młodzieży Niezależnej był podziemną antykomunistyczną młodzieżową organizacją działającą od lat 80 w Gorzowie, Międzyrzeczu i Zielonej Górze. Młodzi wydawali podziemną gazetkę „Szaniec” i "Sokół" dla młodzieży szkolnej. Pisemka ukazały się nieprzerwanie od 1983 do 1990 roku (124 numery, każdy numer 1-2 tys. nakładu). Obszary działalności RMN na rzecz budowy niepodległej RP były imponujące: manifestacje, protesty, akcje ulotkowe, malowanie transparentów, plakatów, pocztówek, organizowanie demonstracji ulicznych, audycje Radia ,,Solidarność", prowadzenie biblioteki wydawnictw niezależnych, publikacje, kolportaż i działalność kurierska obejmująca Lublin, Poznań czy Szczecin; spotkania, tajne korepetycje, letnie obozy szkoleniowe, pokazy filmów niezależnych, prelekcje podczas pielgrzymek na Jasną Górę i in. Mimo aresztowań i represji wobec wielu działaczy, RMN nigdy nie został rozpracowany przez bezpiekę. Przez podziemną organizację przewinęło się ponad 300 osób. Była ona jedną z największych i najbardziej prężnych organizacji na Ziemiach Zachodnich. Za jego przykładem do walki stanęła młodzież licealna i szkolna z Lublina, Bielska-Białej, Głogowa oraz Wrocławia.

Więcej o obchodach można przeczytać na stronie: https://radiogorzow.pl/190161/ruch-mlodziezy-niezaleznej-swietuje-40-lecie/?fbclid=IwAR0ksdtvNX5znAB7KtpVyNDF4PMCyjdYylrBoien0lDLT8jmFz86OiFUHUo

oraz:

https://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/186282,40-rocznica-powstania-Ruchu-Mlodziezy-Niezaleznej-w-Gorzowie-Wielkopolskim-Gorzo.html

14 wyświetleń
bottom of page