7 sierpnia 1952r.

„Kto tego nie przeżył, ten nigdy nie jest w stanie zrozumieć i uwierzyć, jakie tortury stosowano wobec osób, które już nigdy nie przemówią” – wspominał Piotr Woźniak współwięzień z celi płk Bernarda Adameckiego.

7 sierpnia 1952 r. na terenie więzienia mokotowskiego zostali zamordowani metodą katyńską: płk Bernard Adamecki, płk August Menczak, płk Józef Jungraw, ppłk Władysław Minakowski, ppłk Szczepan Ścibior i ppłk Stanisław Michowski – z wyjątkiem płk. Adameckiego (walczył w ZWZ/AK w Powstaniu Warszawskim w „Parasolu”) i płk Menczaka (walczył w PAL, uczestnik Powstania Warszawskiego) w czasie II wojny światowej pełnili służbę w lotnictwie Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (przeważnie Dywizjony bombowe 304 i 305). Był to skutek czystek, jakie w latach pięćdziesiątych miały miejsce w ludowym wojsku polskim, gdy usuwano zeń oficerów przedwojennych i tych, którzy powrócili z Zachodu po II wojnie światowej. Wszyscy byli poddani brutalnemu śledztwu i oskarżeni o spisek mający na celu obalenie ustroju. Nadzór nad śledztwem sprawował płk Antoni Skulbaszewski, oficer NKWD przebrany w mundur polski, rozprawa w maju 1952 r. miała charakter tajny, bez udziału obrony. Przewodniczył jej płk Piotr Parzeniecki. Do tej pory udało się odnaleźć jedynie szczątki płk Michnowskiego i płk Ścibiora – pozostali mają jedynie symboliczne groby. Pamiętajmy o nich odwiedzając Muzeum. Pomódlmy się za nich pod ścianą śmierci. Więcej na: https://muzeumsp.pl/.../zolnierze-wykleci-w-stalowych.../ https://csil.wp.mil.pl/pl/pages/patron-2019-12-04-8/ https://pl.wikipedia.org/wiki/August_Menczak http://bequickorbedead.com/.../virtuti_militari-pilots.../ https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Jungrav https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Minakowski https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Michowski http://cejsh.icm.edu.pl/.../bwmeta1.element.desklight... https://pl.wikipedia.org/wiki/Szczepan_%C5%9Acibior

fot. 1. ppłk Stanisław Michowski (źródło Archiwum IPN), fot. 2. ppłk Szczepan Ścibior (źródło Archiwum IPN) fot. 3. ppłk Władysław Minakowski (żródło https://www.niebieskaeskadra.pl/?control=8&id=2793 dostep 7.08.2022) fot 4. płk Józef Jungraw (domena publiczna), fot. 5. płk Bernard Adamecki (źródło https://csil.wp.mil.pl/pl/pages/patron-2019-12-04-8/ dostęp 7.08.2022), fot 6. płk August Menczak (źródło Archowum IPN),