top of page

81. rocznica powstania Narodowych Sił Zbrojnych

20 września 1942 r. powołano Narodowe Siły Zbrojne, drugą co do wielkości formację zbrojną Polski Podziemnej. NSZ były nastawione na walkę z dwoma okupantami – Niemcami i Sowietami, a także wspierającymi ich polskimi komunistami. Liczyły od 80 do 100 tys. żołnierzy.

Przysięga NSZ

Ja, walkę o Wielką Polskę uważam za najważniejszy cel mego życia. Mając szczerą i nieprzymuszoną wolę służyć Ojczyźnie, aż do ostatniej kropli krwi - wstępuję do Narodowych Sił Zbrojnych.

Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu, że wiernie będę walczył o niepodległość Polski. Rozkazów wszystkich mych przełożonych będę słuchał i posłusznie będę je wykonywał. Tajemnic organizacyjnych będę wiernie strzegł. W pełni świadomości celu pierwej śmierć poniosę aniżeli zdradzę.

Tak mi dopomóż Bóg i święta Syna Jego Męko i Ty Królowo Korony Polskiej.


Więcej o Narodowych Siłach Zbrojnych: https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/41745,Narodowe-Sily-Zbrojne-19421946.html?fbclid=IwAR00hpZZSLiPbmaQJB7ELdOklJmP5YnMeWyLiNMd3_tarq83iXeBFWgTUDA6 wyświetleń
bottom of page