top of page

Adam Macedoński kawalerem Orderu Orła Białego

odznaczony przez Prezydenta Andrzeja Dudę orderem Orła Orła Białego w uznaniu znamienitych zasług dla kultury polskiej, za niezłomną postawę w obronie godności i praw człowieka w PRL.


Adam Jan Macedoński urodzony 29 stycznia 1931 we Lwowie, polski artysta plastyk, poeta, działacz opozycji demokratycznej w okresie PRL, internowany w stanie wojennym, więzień polityczny.

Uczestniczył w krakowskiej demonstracji z okazji obchodów 3 Maja w 1946 i strajku uczniowskim.

Był represjonowany przez UB i zmuszony do przerwania studiów i podjęcia pracy w hucie szkła.

W 1956 był organizatorem pomocy dla powstania na Węgrzech, w 1960 uczestniczył w obronie krzyża w Nowej Hucie.Od 1976 współpracował z KOR-em, w 1977 uczestniczył w ROPCiO.

W 1978 założył Instytut Katyński w Krakowie. W 1979 został współzałożycielem Chrześcijańskiej Wspólnoty Ludzi Pracy, w 1979 sygnatariuszem deklaracji założycielskiej KPN.

W kwietniu 1980, współorganizował pierwszą niezależną manifestację w Nowej Hucie.

W sierpniu 1980 uczestniczył w głodówce, popierającej strajkujących w Gdańsku stoczniowców

Od 1980 należał do NSZZ „Solidarność”, działał w krakowskim Komitecie Obrony Więzionych za Przekonania.

Po wprowadzeniu stanu wojennego internowany 13 grudnia 1981, a zwolniony w lipcu 1982.

Więziony w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu i Załężu.

W 1984 współtworzył w Krakowie Inicjatywę Obywatelską w Obronie Praw Człowieka „Przeciw przemocy”.

W 1986 założył w Krakowie Rodzinę Katyńską,w 1989 był jednym z współzałożycieli Niezależnego Komitetu Historycznego Badania Zbrodni Katyńskiej.

Szczegóły na stronie dzieje.pl2 wyświetlenia
bottom of page