top of page

Adam Myrda

W sobotę 26 marca po długiej chorobie w wieku 70 lat zmarł Adam Myrda

.

Od 1980 r. członek NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Budowy Kopalń (ZBK) w Lubinie. Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik strajku okupacyjnego na Szybie Rudna Główna, w Zakładach Górniczych „Rudna” w Polkowicach w dniach 14-17.12.1981. Od 1982 r. W Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w ZBK. Kolportował podziemne wydawnictwa. Aresztowany 16.08.1985 przebywał w Areszcie Śledczym 28.11.1985 w Legnicy i Wrocławiu. Skazany za działalność opozycyjną na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu. Ostatnio starosta powiatu lubińskiego. Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarniści i Krzyżem Służby NIepodległości Odszedł Wielki Człowiek Solidarności Zagłębia Miedziowego. Cześć Jego pamięci

bottom of page