top of page

Agresja sowiecka

17 września 1939 r. o godz. 3.00 w nocy zastępca komisarza ludowego spraw zagranicznych ZSRS Władimir Potiomkin przedstawił ambasadorowi Polski Wacławowi Grzybowskiemu notę zawierającą niezgodne z prawdą oświadczenie o rozpadzie państwa polskiego, ucieczce rządu, konieczności ochrony mienia i życia zamieszkujących wschodnie tereny polskie Ukraińców i Białorusinów oraz uwalnianiu ludu polskiego od wojny.

W ten sposób ZSRS uznał wszystkie układy zawarte uprzednio z Polską, w tym Traktat Ryski z 1921 r. i Pakt o nieagresji z 1932 r. za nieobowiązujące – zawarte z nieistniejącym państwem.

Rozpoczęła się zbrojna sowiecka agresja na Polskę

Wspomnienia świadków tej strasznej agresji odtworzyło Polskie Radio: https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/3241903,straszliwa-obcosc-tego-najazdu-jak-dzicz-swiadkowie-o-agresji-sowieckiej-na-polske-w-1939-roku?fbclid=IwAR3_4c3DiVBDY9Fd6PLkMF7eMZBnX7he9jGpMWx1rZUotPDugv4CVEmuDis


3 wyświetlenia
bottom of page