top of page

Album o Pileckim w Budapeszcie

W gmachu Ambasady RP w Budapeszcie odbyła się promocja węgierskiej wersji albumu o rtm. Witoldzie Pileckim autorstwa Jacka Pawłowicza, wicedyrektora Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. W spotkaniu wziął udział Filip Musiał, dyrektor naszej placówki.

Uczestnicy wydarzenia wpisali się do albumu, który zostanie przekazany córce rotmistrza, Zofii Pileckiej. O książce z autorem rozmawiała Joanna Urbańska, album na język węgierski przełożył Daniel Borzon.

9 wyświetleń
bottom of page