top of page

Amerykańscy żołnierze w naszym Muzeum

Zaktualizowano: 29 mar 2022

W sobotę, 26 marca 2022 roku, w ramach projektu „Zwiastun” Polskiej Fundacji Narodowej nasze Muzeum odwiedzili żołnierze z 82 Dywizji Powietrznodesantowej armii amerykańskiej (82nd Airborne Division). Projekt polega na zapoznaniu naszych sojuszników z historią Polski i jej najważniejszymi zabytkami. Goście odwiedzili X Pawilon, celę Rotmistrza Pileckiego, karcery, obejrzeli wystawę poświęconą poszukiwaniom i ekshumacjom prowadzonym przez zespół prof. Szwagrzyka oraz wystawę prezentującą wybrane eksponaty z naszej kolekcji. Zapoznali się z życiorysami Rotmistrza Pileckiego, Generała Augusta Fieldorfa „Nila”, Bolesława Kontryma „Żmudzina”, Ks. Abp. Antoniego Baraniaka i Danuty Siedzikówny „Inki”. Dowiedzieli się o polskim podziemiu antykomunistycznym, o prowadzonej przez komunistów eksterminacji polskich elit w czasach stalinowskich, o młodocianych więźniach politycznych i metodach niewolenia Polski po II wojnie światowej. Nasi goście złożyli kwiaty pod Ścianą Śmierci oraz uczcili minutą ciszy zamordowanych polskich bohaterów. Żołnierzom amerykańskim towarzyszył członek zarządu Polskiej Fundacji Narodowej, pan Cezary Jurkiewicz, a także żołnierze z 18 Dywizji Zmechanizowanej im. gen. broni Tadeusza Buka wspierającej projekt logistycznie.

Relacja fotograficzna:


Informacja na Facebooku Polskiej Fundacji Narodowej:


2 wyświetlenia
bottom of page