top of page

Aresztowanie "Anody"

W wigilię 24 grudnia 1948 r. pracownicy Urzędu Bezpieczeństwa aresztowali Jana Rodowicza "Anodę" , żołnierza batalionu Zośka. Poniósł śmierć w niewyjaśnionych do końca do dziś okolicznościach podczas przesłuchania 8 stycznia 1949 r. Jego śmierć była wstrząsem dla kolegów i rozpoczęła falę aresztowań wśród Zośkowców.


1 wyświetlenie
bottom of page