top of page

Aresztowanie dowódców AK przez NKWD

17 lipca 1944 roku we wsi Bogusze NKWD rozbroiło i aresztowało zaproszonych na rozmowy dowódców Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego.

Wspomnienia w Polskim Radio 24:bottom of page