top of page

Aresztowanie Romaszewskiego

29 sierpnia 1982 roku opozycjonista Zbigniew Romaszewski twórca Radia „Solidarność” został aresztowany przez SB.

Romaszewski urodzony w czasie II wojny w Warszawie, po Powstaniu Warszawskim wywieziony z matką do obozu pracy w Gross Rosen. W 1964 r. ukończył studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, w 1980 r. doktoryzował się w Instytucie Fizyki PAN. Pracownik naukowy. W okresie PRL po protestach w Radomiu i Ursusie zaangażował się w pomoc represjonowanym KOR. Od 1977 należał do Komitetu Samoobrony Społecznej – KOR; prowadząc z żoną Biuro Interwencyjne dokumentujące nadużycia, łamania praw człowieka i wspomagające represjonowanych prawnie i materialnie. Na przełomie 1979 i 1980 r. zorganizował Komisję Helsińską celem wdrożenia postanowień Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE). Pod jego redakcją Komisja opublikowała Raport Madrycki o stanie przestrzegania praw człowieka w PRL. W latach 1980-1981 kierował Komisją Interwencji i Praworządności NSZZ „S”. Wszedł w skład Prezydium „S” Zarządu Regionu Mazowsze, a później Komisji Krajowej. W stanie wojennym ukrywał się, poszukiwany przez SB.

Zorganizował podziemne Radio „Solidarność” – którego pierwsza audycja wybrzmiała 12 kwietnia 1982 r. w Warszawie.

Za ten fakt został aresztowany w sierpniu 1982 r., osądzony w procesie twórców Radia „Solidarność”, a także w procesie Komitetu Samopomocy Społecznej KOR, skazany w 1983 r. na więzienie na Rakowieckiej 37, gdzie doczekał amnestii w sierpniu 1984 r.

Zdjęcie z oficjalnej strony senatora Romaszewskiego, http://www.romaszewski.pl/podstrony/sylwetka_areszt.html


6 wyświetleń
bottom of page