top of page

Aresztowanie rtm. Witolda Pileckiego

8 maja 1947 r. został aresztowany w Warszawie rtm. Witold Pilecki. Bezpieka zatrzymała go w zastawionym od 5 maja tzw "kotle" w mieszkaniu Heleny i Makarego Sieradzkich przy ul. Pańskiej 85.Zapis aresztowania zachował się w pamiętniku Ignacego Sieradzkiego syna Heleny i Makarego, który został przechowany przez Jakuba Sieradzkiego syna Ignacego.
"8 V po południu przyszedł pewien pan, o którego ile wiem im chodziło. Zatrzymali go osobno od nas i od razu wywieźli" - czytamy o zatrzymaniu Witolda Pileckiego w pamiętniku Ignacego Sieradzkiego.2 wyświetlenia
bottom of page