top of page

Aresztowanie Witolda Pileckiego

8 maja 1947 r. funkcjonariusze komunistycznej bezpieki aresztowali w Warszawie, w mieszkaniu przy ul. Pańskiej rtm. Witolda Pileckiego

Na zdjęciu sygnalicznym zrobionym w więzieniu mokotowskim - Witold Pilecki.


bottom of page