top of page

August Emil Fieldorf "NiL"

Siał postrach wśród Niemców, ale życia pozbawili go... komuniści!

August Emil Fieldorf „Nil" walczył w Legionach o niepodległość, bronił granic przed bolszewikami i Niemcami. Stał na czele Kedywu. To on wydał rozkaz likwidacji „Kata Warszawy” - generała SS Franza Kutschery.16 kwietnia 1952 roku komunistyczny sąd skazał Augusta Emila Fieldorfa na śmierć przez powieszenie. Podstawą do oskarżenia były dekrety o karaniu „faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy” i „zdrajców Narodu Polskiego”. Przez półtora roku w śledztwie, nie szczędzono mu tortur i oszczerstw, posunięto się nawet do kłamstwa o aresztowaniu żony z córkami, a mimo to nie złamał się i nie przyznał do stawianych mu zarzutów.

Generał „Nil" zamordowany został 24 lutego 1953 r. Wyrok wykonano w więzieniu na Rakowieckiej, po odmowie zastosowania „prawa łaski”, a zwłoki ukryto w bezimiennym grobie. Od lat Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN próbuje odnaleźć mogiłę generała. Żaden z winnych śmierci bohatera nigdy nie poniósł odpowiedzialności za swoje czyny.

Publikacje IPN poświęcone bohaterowi: Broszura Patroni Naszych Ulic (pdf) https://bit.ly/37YQvZ7 Album "Generał August Emil Fieldorf 1895–1953" https://bit.ly/2ST9y2v Wystawa "Niezłomny. Gen. August Emil Fieldorf „Nil" https://bit.ly/3JCCX8q Artykuły https://bit.ly/2QzVQjE

27 wyświetleń
bottom of page