top of page

Banknoty podziemia

Wydrukowany w podziemiu banknot o nominale 50 srebrników z wizerunkiem gen. Wojciecha Jaruzelskiego... za 40 lat w zbrodniczej służbie sowieckiego systemu. Wzorowany na ówczesnym banknocie 50 złotowym


0 wyświetleń
bottom of page