top of page

„Bez silnego charakteru nie osiągniesz żadnego celu”Fragment jakże aktualnego również dziś grypsu płk. Łukasza Cieplińskiego napisanego w celi na Rakowieckiej 20 stycznia 1951 do syna Andrzeja:

Andrzejku! Ażeby nie zmarnować życia, ażeby wziąć czynny udział w dokonywających się procesach i wnieść w życie pozytywne i twórcze wartości, musisz starać się zająć odpowiednie stanowisko społeczne. Celem tego nie mogą być osobiste ambicje, ale świadomość i wiara w ideały, które Tobie mają przyświecać. Droga do tego prowadzi przez wartości charakteru i umysłu. Przez głęboką wiarę w słuszność celów [wyraz nieczytelny]. Pamiętaj, że o wartości człowieka stanowi w pierwszym rzędzie jego charakter. Musisz go szkolić drogą różnych wyrzeczeń. Silna wola, pracowitość, odwaga, inicjatywa, prawdomówność, godność osobista, narodowa i ludzka – oto elementy, na które zwrócić musisz specjalną uwagę. Bez silnego charakteru nie osiągniesz żadnego celu. W połowie drogi połamią Cię przeciwności.

bottom of page