top of page

Bohaterska strażniczka więzienna

Była strażniczką w krakowskim więzieniu przy Senackiej, zamienionym przez komunistów na miejsce represji polskich żołnierzy konspiracji niepodległościowej. W 1946 podjęła współpracę z uwięzionymi partyzantami, pośredniczyła w łączności więźniów z 6. kompanią Zgrupowania Partyzanckiego „Błyskawica” Józefa Kurasia „Ognia”. Przemyciła do więzienia pistolety i granaty i przekazała je ppor. Bolesławowi Pronobisowi „Ikarowi” – żołnierzowi AK i dowódcy oddziału NSZ „Huragan”, a także innym wtajemniczonym konspiratorom, którzy 18 sierpnia 1946 rozbili więzienie i uwolnili 62 więźniów. Za pomoc więźniom 21-letnia Irena Odrzywołek została skazana przez przedstawicieli komunistycznego reżimu na śmierć.

Cała historia opisana jest w broszurce pt. "„Irena Odrzywołek i rozbicie więzienia św. Michała w Krakowie” [PDF], którą wydał IPN w Krakowie, na stronie: https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/broszury-edukacyjne-i-d/189198,Irena-Odrzywolek-i-rozbicie-wiezienia-sw-Michala-w-Krakowie-PDF.html


7 wyświetleń
bottom of page