top of page

bp Czesław Kaczmarek

14 września 1953

Przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Warszawie rozpoczął się pokazowy proces biskupa kieleckiego . Przez blisko trzy lata uwięziony w areszcie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego na Rakowieckiej. Poddawany zróżnicowanym torturom, szykanom i presji kapłan ostatecznie skapitulował i przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, wyraził skruchę i odciął się od polityki Watykanu. Ordynariusz diecezji kieleckiej został skazany na 12 lat więzienia.

Było to apogeum walki z kościołem w Polsce tuż po wydaniu dekretu o obsadzie stanowisk kościelnych i aresztowaniu Prymasa
bottom of page