top of page

Bronisław Chrzanowski

W dniu 13.07.1949 roku Bronisław Chrzanowski zginął w terenie bagiennym ścigany przez 3 bataliony z I Brygady KBW i 17 komunistów z UB i MO.

Urodzony 29 11.1922r. Jako 20 letni chłopak został w 1942 roku żołnierzem Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ), m.in. oddziału NSZ dowodzonego przez Zbigniewa Nowaka "Halicza".

Od lata 1945 roku, po wejściu sowietów, został żołnierzem antykomunistycznego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) na terenie powiatów Ostrołęka, Kolno, Łomża i Pisz.. W latach 1946 -1949 sierżant Bronisław Chrzanowski walczył z władzami komunistycznymi w szeregach oddziału NZW pod dowództwem chor. Hieronima Rogińskiego ps. "Róg". Na początku 1946 roku został mianowany przez chor. "Roga" jego zastępcą w oddziale NZW. Pełnił także funkcję szefa wywiadu Komendy Powiatowej NZW krypt. "Łużyca". W okresie komunistycznej amnestii w 1947 roku nie ujawnił się i działał nadal w konspiracji.

W końcu września 1947 roku, po wyjeździe komendanta Hieronima Rogińskiego na teren woj. bydgoskiego, sierż. Bronisław Chrzanowski objął dowództwo oddziału leśnego.

W kwietniu 1948 roku Komendant Okręgu XVI NZW, por. Józef Kozłowski "Las", mianował Bronisława Chrzanowskiego komendantem Komendy Powiatu NZW krypt. "Łuków". Był wyjątkowym dowódcą, nie tylko za swoje zasługi w walce z obydwoma okupantami, ale także ze względu na jego ogromną troskę o ludność cywilną wyrażaną w raportach do Komendanta XVI Okręgu NZW "Lasa":

"dałem rozkaz patrolom by zaopatrywały się w ciepłą odzież na zimę, ale tak by biednych ludzi nie pokrzywdzić".12 wyświetleń
bottom of page