top of page

Bronisław Chwieduk "Cietrzew"

Kartka z kalendarza

13 września 1948 Stanielewicze (pow. Wołkowysk). Rozbicie oddziału Bronisława Chwieduka „Cietrzewia” przez obławę radzieckiej bezpieki. Straty polskie – 3 aresztowanych (w tym dowód-ca).

Na zdjęciu: Bronisław Chwieduk „Cietrzew” – instruktor i dowódca oddziałów samoobrony wołkowyskiej, skazany na 25 lat łagru w 1948 r., wyszedł na wolność w 1971 r.11 wyświetleń
bottom of page